Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2008

(ΕΤΙΤΒΕ) ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε.) ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.