Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Στάση εργασίας σήμερα στους σταθμούς εθνικής εμβέλειαςΣυμμετέχουμε στην στάση εργασίας που κήρυξε η ΕΤΙΤΑ  για την Τρίτη  21  Ιουνίου 2011 από ώρα 05.30 π.μ. της Τρίτης μέχρι και ώρα 10.00 π.μ. της ίδιας μέρας (Τρίτης 21 Ιουνίου 2011) για όλους τους τεχνικούς που απασχολούνται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας και στις εταιρείες που ενοικιάζουν τηλεοπτικά συνεργεία σε αυτούς
Απαιτούμε:
• Την υπογραφή ΣΣΕ που θα αναπληρώνει το χαμένο εισόδημά μας και θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
• Να αποσυρθούν αμέσως όλες οι μηνύσεις και οι αγωγές κατά των τεχνικών που διεκδικούν τα δικαιώματά τους ή συνδικαλίζονται.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ  Ε. Τ. Ι. Τ .Β .Ε