Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Χρονοδιάγραμμα για την επίγεια ψηφιακή TV

Τη συνέχεια στη νόμιμη λειτουργία των καναλιών εθνικής εμβέλειας, μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής, αποφάσισε η Γ.Γ. Ενημέρωσης - Επικοινωνίας.
Αυτό ορίζει το άρθρο 8 του πολυνομοσχεδίου για τα επείγοντα θέματα της Γ.Γ. Ενημέρωσης–Επικοινωνίας, θέτοντας ως όρο τη συμμετοχή των σταθμών στην διαγωνιστική διαδικασία που θα διενεργηθεί στο μέλλον.

Στο χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης περιλαμβάνεται το...
επόμενο εξάμηνο: η ολοκλήρωση των νομοθετικών διατάξεων για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, ενώ έως τον Δεκέμβριο του 2013 θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σταδιακά από το ΕΣΡ οι προκηρύξεις για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Οι διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με την απόφαση της Διεθνούς Οργάνωσης Τηλεπικοινωνιών ITU που θέτει την ημερομηνία αυτή ως καταλυτική για την παύση της διασυνοριακής προστασίας των αναλογικών συχνοτήτων.

Επισημαίνεται ότι ως όρος για την ένταξη στο καθεστώς της νόμιμης λειτουργίας τίθεται η συμμετοχή των καναλιών στη διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης αδειών και ειδικά για τους περιφερειακούς σταθμούς η προηγούμενη έγκριση του προγράμματός τους από το ΕΣΡ. Τέλος παρατείνεται η ισχύς των αδειών των Ρ/Σ έως τις 31/12/2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: